Banki skłonne pożyczyć więcej na mieszkanie

 

W czasach niskich stóp procentowych spadają stawki oprocentowania kredytów. Zwiększa się przy tym zdolność kredytowa. Niektóre banki będą dziś skłonne pożyczyć temu samemu klientowi nawet o ponad 100.000 zł więcej niż rok temu. zdolność kredytowa 2013
Źródło: Thinkstock

 

 

 

W czerwcowym rankingu kredytów hipotecznych Bankier.pl zwróciliśmy się do ponad 20 banków o przedstawienie ofert kredytów hipotecznych, przyjmując profil klienta i warunki zobowiązania, jakie badaliśmy w maju ubiegłego roku. Poprosiliśmy też o wyliczenie maksymalnych zdolności kredytowych dla przyjętych w badaniu klientów. Okazało się, że w wielu instytucjach obecnie wyliczane maksymalne zdolności kredytowe dla tego samego profilu klienta i analogicznego zobowiązania są wyższe od tych sprzed roku nawet o ponad 100 tys. zł, a bank-rekordzista przyzna ponad 200 tys. zł extra. Średnia zdolność kredytowa wzrosła z 547 tys. do 618 tys. zł, czyli o 71 tys. zł.

 

 

 

Zdolność kredytowa w wybranych bankach, maj 2012 a czerwiec 2013. Kredyt na 304.000 zł, na 30 lat, LTV 80%, pozostałe szczegóły profilu w rankingu.

Bank Zdolność kredytowa – maj 2012 Zdolność kredytowa – czerwiec 2013 Zmiana rdr
Alior Bank 543.580 zł 749.675 zł +206.095 zł
Bank BPH 453.300 zł 563.900 zł +110.600 zł
Bank BPS 543.580 zł 604.000 zł +60.420 zł
Bank Millennium 629.224 zł 742.573 zł +113.349 zł
Bank Pekao 560.069 zł 666.000 zł +105.931 zł
Bank Pocztowy 585.570 zł 554.530 zł -31.040 zł
BNP Paribas 474.541 zł 610.953 zł +136.412 zł
BOŚ Bank 532.000 zł 610.000 zł +78.000 zł
BZ WBK 490.890 zł 543.432 zł +52.542 zł
Citi Handlowy 540.000 zł 655.996 zł +115.996 zł
Credit Agricole Bank Polska 448.000 zł 514.000 zł +66.000 zł
Deutsche Bank 560.000 zł 580.000 zł +20.000 zł
Eurobank 517.000 zł 581.839 zł +64.839 zł
Getin Bank 658.245 zł 656.655 zł - 1590 zł
ING Bank Śląski 540.000 zł 677.899 zł +137.899 zł
mBank 628.166 zł 586.369 zł - 41.797 zł
MultiBank 628.166 zł 586.369 zł - 41.797 zł
Nordea Bank Polska 491.617 zł 574.200 zł +82.583 zł
PKO Bank Polski 548.450 zł 679.900 zł +131.450 zł
Raiffeisen Polbank 563.270 zł 617.000 zł +53.730 zł

Opracowanie: Bankier.pl na podstawie ankiet otrzymanych od banków, stan na maj 2012 r. i czerwiec 2013 r.

Spośród 20 banków poddanych badaniu aż w 16 ten sam klient mógłby uzyskać większą kwotę kredytu na mieszkanie niż przed rokiem. Największa różnica w wyliczanej maksymalnej zdolności kredytowej, przekraczająca 200.000 zł, występuje w przypadku Alior Banku. W ubiegłym roku dla danych klientów bank wyliczył maksymalną zdolność na ok. 540.000 zł, obecnie na nieco ponad 740.000 zł. Aż w 7 instytucjach aktualna maksymalna zdolność kredytowa tych samych klientów jest o ponad 100.000 zł wyższa niż przed rokiem. W 4 bankach: Banku Pocztowym, Getin Banku i detalicznych ramionach Grupy BRE, mimo niższych stóp procentowych, wyliczone maksymalne zdolności są niższe niż w maju ubiegłego roku. Może to świadczyć o zaostrzaniu przez te instytucje warunków udzielania mieszkaniowych kredytów.

 

Do rosnącej zdolności kredytowej nie należy podchodzić jednak zanadto optymistycznie i ostrożnie szacować swoje kredytowe możliwości. Wyższa zdolność kredytowa jest spowodowana głównie przez duże spadki stawki Wibor. Ponieważ jest to zmienna składowa oprocentowania, lepiej nie przyjmować, że utrzyma się ona na historycznie niskim poziomie przez cały okres kredytowania. Dzisiaj, przy niskich stopach, wyliczona przez bank rata nie będzie stanowiła problemu. Ale w takim długim czasie, na jaki zaciągane są kredyty hipoteczne, wszystko może się zdarzyć. Powrót Wiboru na poziom sprzed 5 lat będzie oznaczał wzrost miesięcznej raty o kilkaset złotych.

Katarzyna Wojewoda-Leśniewicz

źródło Bankier.pl